PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Stichting Against Cancer, hierna te noemen Against Cancer, leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld. Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Middels dit privacy- en cookiebeleid informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Against Cancer vindt het beschermen van persoonsgegevens van haar websitebezoekers, aangemelde gezinnen, (ex-)vrijwilligers, deelnemende relaties en sponsoren van essentieel belang. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend conform dit Privacy- en cookiebeleid. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Against Cancer handelt in de rol van ‘verantwoordelijke’ van persoonsgegevens. De verantwoordelijke van de persoonsgegevens bepaalt het doel en de wijze waarop de gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. We zijn transparant over de gegevens die we verzamelen, hoe deze worden gebruikt en met welk doel.

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Against Cancer
Postbus 50044
8002 LA Zwolle

Ons website-adres is: https://www.againstcancer.nl.

Welke persoonlijke gegevens en waarom we die verzamelen

Against Cancer verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens van gezinnen, vrijwilligers, deelnemende relaties en sponsoren. Welke gegevens we van u verzamelen hangt af van uw relatie met Against Cancer.

Gezinnen
– Naam, adres, woonplaats , geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon
– Naam, geboortedatum van overige gezinsleden
– Wie van het gezin patiënt is
– Ziektebeeld van het zieke kind (alleen in geval van deelname aan de reis)
– Eventueel dieetwensen / eisen (alleen in geval deelname aan de reis)

Deze gegevens gebruiken wij om te vast te stellen of het gezin tot onze doelgroep behoort en informatie te kunnen sturen over onze evenementen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om vast te stellen of het zieke kind fit genoeg is om deel te nemen aan de reis en de mate van zorg benodigd tijdens de reis te kunnen bepalen. Gegevens met betrekking tot het ziektebeeld van het zieke kind alsmede dieetwensen en eisen worden zodra deze gegevens niet meer relevant zijn voor het evenement direct verwijderd.

Vrijwilligers
– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
– Indien van toepassing: Uitslag VOG
– Andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de genoemde doelen of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijk voorschrift

Deze gegevens gebruiken wij om informatie te kunnen delen met onze vrijwilligers.

Deelnemende relaties
– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
– Indien van toepassing: bedrijfsnaam, website, functietitel

Deze gegevens gebruiken wij om informatie te kunnen delen met onze vrijwilligers.

(Potentiële) Sponsoren
– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
– Indien van toepassing: bedrijfsnaam, website, functietitel

Deze gegevens gebruiken wij om informatie te kunnen delen met onze sponsoren.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Voor de organisatie van de reis en sommige evenementen is het noodzakelijk dat Against Cancer  uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Daarbij worden alleen die gegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn. Medische informatie of gegevens die hiernaar kunnen leiden worden door ons niet gedeeld. Wij delen uw persoonsgegevens alleen aan deze derden conform de aan u geïnformeerde doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid, wetshandhavingsinstanties en/of toezichthouders indien de wet dit vereist.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.  Against Cancer beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Daarnaast maken wij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten Europa.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

De bewaartermijnen die we hanteren voor uw gegevens hangen af van uw relatie met Against Cancer.

Gezinnen
• Naam, adres, woonplaats , geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden zolang de relatie duurt bewaart. Deze gegevens worden ook opgenomen in ons bestand ten behoeve van de nieuwsbrief. De mogelijkheid bestaat om ten allen tijde voor de nieuwsbrief af te melden middels de opt-out optie bij de nieuwsbrief.
• Gegevens over het ziektebeeld, dieetwensen en of eisen worden direct nadat deze overbodig zijn geworden vernietigd.

Vrijwilligers
• Hoofdregel: Gegevens worden maximaal 2 jaar nadat een vrijwilliger aangegeven heeft zijn / haar inzet te beëindigen bewaard met uitzondering van naam, telefoonnummer en mailadres.
• Naam, telefoonnummer en mailadres  blijven opgenomen in ons bestand ten behoeve van de nieuwsbrief. De mogelijkheid bestaat om daar ten allen tijde voor af te melden middels de opt-out optie bij de nieuwsbrief.

Deelnemende relaties en (Potentiële) Sponsoren
• De persoonsgegevens verwerkt voor relatiedoeleinden zullen worden bewaard zolang de relatie duurt en/of de wet dit vereist.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, zijn wij altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. U heeft het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw verleende toestemming in te trekken. Indien u één van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen middels ons contactformulier.

Welke cookies gebruiken we?

Naast persoonsgegevens gebruikt Against Cancer ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Door een cookie kan onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website te evalueren. We vinden het belangrijk te vermelden welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en bijbehorende technieken die via onze website worden geplaatst.

  • Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn standaard en kunnen niet worden verwijderd. Voorbeelden van functionele cookies zijn: het bijhouden of er toestemming is verkregen voor het gebruik van cookies en het bewaren van voorkeursinstellingen.

  • Analytische cookies

Against Cancer gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Denk hierbij aan het bijhouden van bezoekersaantallen en de duur van de bezoeken. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

  • Marketing cookies

Dit zijn cookies die uw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid

Against Cancer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid. Wij raden u aan dit Privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy- en cookiebeleid op de hoogte bent.