Annemarie Honkoop - bestuurslid communicatie en PR Against Cancer

Annemarie Honkoop is met ingang van 2015 bestuurslid Communicatie en PR van st. Against Cance