Vrijwilligerscoordinator Inge Koorn op circuitdag

Vrijwilligerscoördinator Inge Koorn zet haar beste beente voor op de circuitdag