Woord van dank

Voorzitter, gewaardeerd bestuur,

Against Cancer ik zal het missen, het gedoe, de onderwerpen, het puzzelen, het debat, de spanning en de vele contacten. Maar na vijf jaar is het ook goed om een nieuwe weg in te slaan. Toen ik eraan begon wist ik natuurlijk niet precies wat te verwachten, maar terugblikkend kan ik wel zeggen dat de afgelopen perioden aan mijn verwachtingen hebben voldaan, en zelfs meer dan dat.

Toen ik een aantal jaren geleden werd gevraagd door de toen aantredende voorzitter Arthur Dontje en hij mij zijn plannen voor Against Cancer ontvouwde kon ik mij daar geheel in vinden en stemde in om de taak als deputy-chairman op mij te nemen. Ik mocht mij met taken bezighouden die mij anders ontgaan zouden zijn en ik heb het idee hier een substantiële bijdrage aan heb mogen geven. Ook het mogen deelnemen aan de bestuursvergaderingen, om hier achter de schermen de lijnen van Against Cancer uit te zetten en vorm te geven, was een voorrecht.

Een puntje waar ik een steentje aan mocht bijdragen, niet meer dan dat, wil ik kort noemen. Te midden van de vele concrete zaken die passeerden, was er de circuitdag. De circuitdag heeft mij altijd zeer gemotiveerd en de wijze waarop de voorzitter, het bestuur en de vele vrijwilligers na een moeizaam begin in 2011 de circuitdag hebben opgepakt en vormgegeven vind ik aansprekend.

De betekenis van de AC circuitdag is en was voor zeer velen in onze stichting, kinderen en hun families van grote betekenis. Het draagt bij aan de harmonie van het gehele gezin maar is tevens de aandrijfas van de geweldige vierdaagse AC bus reis naar Duitsland welke Against Cancer faciliteert voor de “getroffen” kinderen en hun familie.

Voorzitter en bestuur,

Aan dit en vele andere zaken heb ik gepoogd een steentje bij te dragen. Heb dat met heel veel plezier gedaan en zal Against Cancer, de brede glimlach van kinderen, ouders, broer(tjes) zus(jes), opa en oma’s en de vele vrijwilligers dan ook missen. Wel blijf ik voorlopig nog beschikbaar voor logistieke zaken en beheren van opslag van de circuitdag materialen/benodigdheden. Maar in het voetspoor van Against Cancer gaan Arthur en ik nieuwe activiteiten entameren als Texel Against Cancer en de Circuitdag op Zandvoort.

Tot slot, nog enkele woorden van dank:

  • Allereerst dank ik Anneke die de griffie, en veel meer zaken, van Against Cancer voor haar rekening neemt.
  • Ik dank ook graag de vele vrijwilligers die zich voor de stichting met hart en ziel inzetten en steunen.
  • Dank aan de vele sponsoren van Against Cancer voor de plezierige en resultaatgerichte daden. Ik heb grote waardering gekregen voor deze inzet en betrokkenheid.
  • En dank vanzelfsprekend aan u, bestuursleden. Ik heb steeds met volle inzet mijn bijdrage geleverd en met de één heb ik meer van doen gehad dan met de ander maar de persoonlijke verhoudingen waren steeds plezierig en positief.
  • Ook dank richting Arthur als voorzitter heb je menig probleem bij de horens gevat, aangepakt en doortastend opgelost daar hebben we allen van geleerd en het heeft ons gebracht waar we nu zijn en daar wil ik je ongelofelijk voor complimenteren. Maar ook voor de vele “auto” ritten die we samen van Alkmaar naar Amersfoort en vice versa mochten maken. De vele onderwerpen die er op deze “ritten” de revue zijn gepasseerd en de lichte humor die steeds aanwezig was maakte de reis een waar feest.
  • En tot slot voorzitter nog een woord van dank aan het thuisfront partner Maria die, in verschillende varianten tussen toelaten en enthousiasme, mij steunden.

 

Voorzitter, afscheid nemen is helemaal niet leuk en zo voel ik dat ook, ik dank u en ik wil u allen ook heel veel plezier en genoegdoening toewensen in het voortzetten van dit geweldige doel.

Met enthousiaste groet,

H. Jongmans
deputy-chairman Stichting Against Cancer

Klik hier voor de originele brief